Waarom peuteropvang?


Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Met ingang van 1 januari 2014 is het peuterspeelzaalwerk overgenomen door de kinderopvang: de kinderopvang wordt verantwoordelijk voor de gehele voorschoolse periode (opvang, peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie). Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad van Almere besloten tot harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen in Almere. Met harmonisatie wordt bedoeld dat de verschillen die op dit moment bestaan tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijk worden getrokken. Er zijn verschillen in regelgeving, financiering en kosten voor ouders, het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, kwaliteitseisen en toezicht.
Happy Kids Almere heeft nu ook per 1 september 2014 een peuteropvang geopend binnen de school KBS de lettertuin.
Op deze groep is er plek voor 16 kinderen.
Onze peuteropvang biedt een passend aanbod voor kinderen van twee tot vier jaar, waar ieder kind de mogelijkheid heeft zich optimaal te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, fysiek en intellectueel gebied/niveau. De nadruk ligt bij de peutergroep op drie belangrijke doelen:

-Ontmoeten, spelen en leren: heeft als doelstelling de brede ontwikkeling van alle peuters te stimuleren.
Dit heeft betrekking op zowel de motorische-, sociale-, emotionele-, cognitieve-, creatieve-, als de taalontwikkeling.

-Volgen en signaleren: heeft als doelstelling ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden.
En, mocht daartoe aanleiding zijn, zorg te dragen voor een gerichte signalering.

-Afstemmen met de ouders: Heeft als doelstelling het uitwisselen van informatie en overleg met de ouders.
De ouders kunnen met diverse vragen m.b.t. opvoeding en problemen bij de peuteropvang terecht.
..........meer informatie over peuteropvang
 

De Peuterestafette

Peuterestafette is een overdrachtsinstrument. Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is vullen we een ‘peuterestafette’ in. In de peuterestafette beschrijven we hoe uw kind zich op de peuteropvang heeft ontwikkeld. Vervolgens nodigen wij de ouders uit om de peuterestafette samen door te nemen. Wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft, kunnen we die tijdens dit gesprek op het peuterestafette-formulier noteren. Een goede overdracht en samenwerking vergemakkelijkt voor de peuter de overgang van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode en helpt de leidsters gerichter naar de kinderen te kijken.